Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn và tính giá trị của biểu thức:

Rút gọn và tính giá trị của biểu thức:

P equals fraction numerator 8 a squared over denominator a cubed minus 1 end fraction plus fraction numerator a plus 1 over denominator a squared plus a plus 1 end fraction comma space v ớ i space a equals 2 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Rút gọn P rồi thay a=2 vào P Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Rút gọn P rồi thay a=2 vào P

Lời giải chi tiết:

P equals fraction numerator 8 a squared plus open parentheses a plus 1 close parentheses open parentheses a minus 1 close parentheses over denominator a cubed minus 1 end fraction equals fraction numerator 9 a squared minus 1 over denominator a cubed minus 1 end fraction V ớ i space a equals 2 space comma space t a space c ó colon space P equals fraction numerator 9 cross times 2 squared minus 1 over denominator 2 cubed minus 1 end fraction equals 5

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp trong đường tròn (O) (AB < AC) Các tiếp tuyến với (O) tại B và C cắt nhau tại N . Vẽ dây AM song song với BC. Đường thẳng MN cắt đường tròn (O) tại M và...

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG