Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn và tính giá trị của biểu thức:

Rút gọn và tính giá trị của biểu thức: 
 

A equals space 4 a squared open parentheses 5 a minus 3 b close parentheses minus 5 a squared open parentheses 4 a plus b close parentheses v ớ i space a equals space minus 2 comma space b space equals space minus 3


 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng số hạng của đa thức rồi cộng các tích với nhau. Tổng quát:A(B+C−D)=AB+AC−AD. Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng số hạng của đa thức rồi cộng các tích với nhau.

Tổng quát: A(B+C−D)=AB+AC−AD.

Lời giải chi tiết:


 

4

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG