Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn phân thức:

Rút gọn phân thức:

fraction numerator a squared over denominator a minus b end fraction plus fraction numerator b squared over denominator b minus a end fraction 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Tìm mẫu thức chung Quy đồng mẫu thức các phân thức Thực hiện phép tính LỜI GIẢI CHI TIẾT:

Phương pháp giải:

Tìm mẫu thức chung

Quy đồng mẫu thức các phân thức

Thực hiện phép tính

LỜI GIẢI CHI TIẾT:

fraction numerator a squared over denominator a minus b end fraction plus fraction numerator b squared over denominator b minus a end fraction equals fraction numerator a squared over denominator a minus b end fraction plus fraction numerator negative b squared over denominator a minus b end fraction equals fraction numerator a squared minus b squared over denominator a minus b end fraction equals a plus b
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình thoi ABCD tân O. Trên tia đối của các tia BA, CB, DC, AD lần lượt lấy các điểm E, F, G, H sao cho BE = CF = DG = AH. a) Chứng minh tứ giác EFGH là hình bình hành. b) Chứng minh điểm O l...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG