Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn phân thức:

Rút gọn phân thức: 

a. space fraction numerator x to the power of 4 minus 1 over denominator open parentheses x squared minus 1 close parentheses open parentheses x plus 2 close parentheses end fraction b. space fraction numerator 27 a cubed plus b cubed over denominator 3 a b plus b cubed end fraction c. space fraction numerator x cubed minus x squared minus x plus 1 over denominator x to the power of 4 minus 2 x squared plus 1 end fraction 

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

PHƯƠNG PHÁP GIẢI: Phân tích các đa thức trên tử và dưới mẫu thành nhân tử rồi rút gọn các phân thức Lời giải chi tiết

PHƯƠNG PHÁP GIẢI:

Phân tích các đa thức trên tử và dưới mẫu thành nhân tử rồi rút gọn các phân thức

Lời giải chi tiết 

1

Câu hỏi tương tự

Cho A = 5x(4x 2 – 2x + 1) – 2x(10x 2 – 5x – 2) – 9x + 1. Chọn câu đúng A. A = 9x B. A = 18x + 1 C. A = 9x + 1 D. Giá trị của biểu thức A không phụ thuộc vào biến x

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG