Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn phân thức:

 Rút gọn phân thức: 

a. space fraction numerator 2 x minus 10 over denominator 25 minus x squared end fraction b. space fraction numerator 4 y squared minus 4 y plus 1 over denominator 2 minus 4 y end fraction 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Phân tích các đa thức trên tử và dưới mẫu thành nhân tử rồi rút gọn các phân thức Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Phân tích các đa thức trên tử và dưới mẫu thành nhân tử rồi rút gọn các phân thức

Lời giải chi tiết: 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm P, biết:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG