Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn biểu thức

Rút gọn biểu thức 

Q equals open parentheses fraction numerator square root of 6 minus square root of 3 over denominator square root of 2 minus 1 end fraction plus fraction numerator 5 minus square root of 5 over denominator square root of 5 minus 1 end fraction close parentheses divided by fraction numerator 2 over denominator square root of 5 minus square root of 3 end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

CD; K, M thuộc cạnh DA sao cho hình 8 - giác EFGHIJKM có các góc bằng nhau. Chứng minh rằng nếu độ dài các cạnh của hình 8 - giác EFGHIJKM là các số hữu tỉ thì EF = IJ.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG