Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn biểu thức

Rút gọn biểu thức  begin mathsize 16px style P space equals space x to the power of 1 half end exponent space root index 8 of x end style

  1. x to the power of 4

  2. x to the power of 5 over 16 end exponent

  3. x to the power of 5 over 8 end exponent

  4. x to the power of 1 over 16 end exponent

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Cho hai số thực a, b với . Khẳng định nào sau đây sai ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG