Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn biểu thức

 Rút gọn biểu thức A equals open parentheses square root of 10 minus square root of 2 close parentheses square root of 3 plus square root of 5 end root

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh đẳng thức:

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG