Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn biểu thức

Rút gọn biểu thức 

fraction numerator 3 x squared minus x plus 3 over denominator x cubed minus 1 end fraction plus fraction numerator 1 minus x over denominator x squared plus x plus 1 end fraction plus fraction numerator 2 over denominator 1 minus x end fraction 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Tìm mẫu thức chung Quy đồng mẫu thức các phân thức Thực hiện phép tính Lời giải:

Phương pháp giải:

Tìm mẫu thức chung

Quy đồng mẫu thức các phân thức

Thực hiện phép tính

Lời giải: 

2

Câu hỏi tương tự

Chứng minh đẳng thức:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG