Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn biểu thức với ta được kết quả trong đó và là phân số tối giản. Khẳng định nào sau đây đúng?

Rút gọn biểu thức  với  ta được kết quả  trong đó  và  là phân số tối giản. Khẳng định nào sau đây đúng?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có .

Ta có

.

2

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị của để hàm số đồng biến trên .

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG