Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn biểu thức với , ta được:

Rút gọn biểu thức  với , ta được:

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG