Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn biểu thức với ta được:

Rút gọn biểu thức  với  ta được:

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có

Ta có

   

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG