Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn biểu thức A = a 4 . 7 a − 2 ​ 3 a 5 ​ . a 3 7 ​ ​ với a > 0 ta được kết quả A = a n m ​ , trong đó m , n ∈ N ∗ và n m ​ là phân số tối giản. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

Rút gọn biểu thức  với a > 0 ta được kết quả , trong đó  và  là phân số tối giản. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

H. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Đáp án B Ta có A = a 4 . 7 a − 2 ​ 3 a 5 ​ . a 3 7 ​ ​ = a 4 . a − 7 2 ​ a 3 5 ​ . a 3 7 ​ ​ Suy ra m=2,n=7. Do đó Ghi chú : với m = 2,n = 7. Thì

Lời giải 
Đáp án B

Ta có 
begin mathsize 12px style equals a to the power of begin display style 5 over 3 end style end exponent to the power of begin display style plus 7 over 3 end style end exponent over a to the power of 4 minus begin display style 2 over 7 end style end exponent space equals a to the power of 2 over 7 end exponent end style
Suy ra m=2,n=7. Do đó 


Ghi chú : với m = 2,n = 7.
Thì 

1

Câu hỏi tương tự

Ba số 1, 2, -a theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Giá trị của a bằng bao nhiêu ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG