Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn biểu thức sau (trình bày rõ các bước biến đổi):

Rút gọn biểu thức sau (trình bày rõ các bước biến đổi):

2 square root of 32 minus 5 square root of 27 minus 4 square root of 8 plus 3 square root of 75

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải: = 0

Lời giải:

2 square root of 32 minus 5 square root of 27 minus 4 square root of 8 plus 3 square root of 75

= 0

1

Câu hỏi tương tự

Trong tháng thanh niên Đoàn trường phát động và giao chỉ tiêu mỗi chi đoàn gom 10kg giấy vụn làm kế hoạch nhỏ. Để nâng cao tinh thần thi đua bí thư chi đoàn 10A chia các đoàn viên trong lớp thành hai ...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG