Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn biểu thức sau:

Rút gọn biểu thức sau: A equals 2 square root of 3 minus 4 square root of 27 plus 5 square root of 48

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải:

Lời giải:

A equals 2 square root of 3 minus 4 square root of 27 plus 5 square root of 48 equals 2 square root of 3 minus 12 square root of 3 plus 20 square root of 3 equals 10 square root of 3

2

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có các góc đều nhọn, BAC = 45 o . Vẽ các đường cao BD và CE của tam giác ABC. Gọi H là giao điểm của BD và CE. a) Chứng minh tứ giác ADHE nội tiếp được trong một đường tròn. b) Chứn...

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG