Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn biểu thức sau: A = ( 4 x − 1 ) . ( 3 x + 1 ) − 5 x . ( x − 3 ) − ( x − 4 ) . ( x − 3 ) ;

Rút gọn biểu thức sau:

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có : A = 12 x 2 + 4 x − 3 x − 1 − 5 x 2 + 15 x − x 2 + 3 x + 4 x − 12 A = 6 x 2 + 23 x − 13

Ta có :

1

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính b) ( x + 1) 2 + ( x − 2 )( x + 3) − 4x

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG