Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn biểu thức: A= (với a>0; a 1).

Rút gọn biểu thức: A= fraction numerator a minus square root of a over denominator a plus square root of a end fraction plus fraction numerator a plus square root of a over denominator a minus square root of a end fraction (với a>0; anot equal to1).

H. Nhi

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c, d là các số nguyên dương thỏa mãn: Chứng minh a + b + c + d là hợp số

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG