Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn biểu thức A. B. C. D.

Rút gọn biểu thức Cách rút gọn biểu thức sử dụng hằng đẳng thức cực hay - Toán lớp 8

A. negative 20 x squared space – space 16 x

B. 20 x squared space – space 16 x

C. negative 16 x space – space 20

D. negative 20 x squared space – space 20

  1. negative 20 x squared space – space 16 x

  2. 20 x squared space – space 16 x

  3. negative 16 x space – space 20

  4. negative 20 x squared space – space 20

H. Bùi

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

31. Tính giá trị biểu thức a 4 + b 4 + c 4 , biết rằng a + b + c = 0 và : a) a 2 + b 2 + c 2 = 2 b) a 2 + b 2 + c 2 = 1

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG