Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn biểu thức : A =

Rút gọn biểu thức :

A = cube root of 3 b minus 1 plus b square root of 8 b minus 3 end root end root plus cube root of 3 b minus 1 minus b square root of 8 b minus 3 end root end root V ớ i space b greater or equal than 3 divided by 8

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐK Từ giả thiết A 3 -3(1 - 2b)A -(6b -2) = 0 +) Nếu b> Phương trình (*) vô nghiệm (vì A = 9 - 24b < 0) Từ (I) A = 1. Vậy với mọi thì A = 1

ĐKb greater or equal than 3 over 8

Từ giả thiết

rightwards double arrow A cubed equals 6 b minus 2 plus 3 A cube root of left parenthesis 3 B minus 1 right parenthesis squared minus b squared left parenthesis 8 b minus 3 right parenthesis end root

rightwards double arrowA3 -3(1 - 2b)A -(6b -2) = 0

+) Nếu b> 3 over 8rightwards double arrowPhương trình (*) vô nghiệm (vì A = 9 - 24b < 0) 

Từ (I)rightwards double arrowA = 1. Vậy với mọi b greater or equal than 3 over 8 thì A = 1

 

1

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trình 3 x − 2 − x 2 + 2 x + 3 ​ ≤ 0 .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG