Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn biểu thức:

Rút gọn biểu thức: 

a. space A equals open parentheses fraction numerator 1 over denominator 1 plus x end fraction plus fraction numerator 2 x over denominator 1 minus x squared end fraction close parentheses divided by open parentheses 1 over x minus 1 close parentheses b. space B equals open parentheses x minus fraction numerator x squared plus y squared over denominator x plus y end fraction close parentheses open parentheses fraction numerator 1 over denominator x minus y end fraction plus fraction numerator 1 over denominator 2 y end fraction close parentheses 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Thực hiện phép tính trong ngoặc trước, rồi đến nhân chia, cộng trừ Lời giải chi tiết: a) Điều kiện:x ≠ 0 vàx ≠ ±1.

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính trong ngoặc trước, rồi đến nhân chia, cộng trừ

Lời giải chi tiết:

a) Điều kiện: x ≠ 0 và x ≠ ±1.


 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm P, biết:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG