Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn biểu thức:

  Rút gọn biểu thức: 

a. space A equals fraction numerator x plus 1 over denominator 6 x cubed minus 6 x squared end fraction minus fraction numerator x minus 2 over denominator 8 x cubed minus 8 x end fraction b. space B equals fraction numerator 4 x to the power of 4 minus 64 over denominator 9 x cubed plus 9 end fraction divided by fraction numerator 8 x squared minus 32 x plus 32 over denominator 3 x squared plus 6 x plus 3 end fraction 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: a.Tìm ĐKXĐ Phân tích các mẫu thành nhân tử Tìm mẫu thức chung Quy đồng, thực hiện phép tính b. Tìm ĐKXĐ, phân tích các đa thức thành nhân tử rồi rút gọn Lời giải chi tiết: a) Điều kiện:x≠0 vàx≠1.

Phương pháp giải:

a.Tìm ĐKXĐ

Phân tích các mẫu thành nhân tử 

Tìm mẫu thức chung

Quy đồng, thực hiện phép tính

b. Tìm ĐKXĐ, phân tích các đa thức thành nhân tử rồi rút gọn

Lời giải chi tiết:

a) Điều kiện: x≠0 và x≠1.

1

Câu hỏi tương tự

Cho A = 5x(4x 2 – 2x + 1) – 2x(10x 2 – 5x – 2) – 9x + 1. Chọn câu đúng A. A = 9x B. A = 18x + 1 C. A = 9x + 1 D. Giá trị của biểu thức A không phụ thuộc vào biến x

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG