Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn biểu thức:

 

Rút gọn biểu thức:  open parentheses 3 x to the power of 4 plus 1 third x squared close parentheses divided by x minus x cubed divided by open parentheses 3 x squared close parentheses plus open parentheses 3 x close parentheses squared 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Muốn chia đa thứcAcho đơn thứcB(trường hợp các hạng tử của đa thứcAđều chia hết cho đơn thứcB), ta chia mỗi hạng tử củaAchoBrồi cộng các kết quả với nhau. Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Muốn chia đa thức A cho đơn thức B (trường hợp các hạng tử của đa thức A đều chia hết cho đơn thức B), ta chia mỗi hạng tử của A cho B rồi cộng các kết quả với nhau.

Lời giải chi tiết: 

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị lớn nhất của x thỏa mãn phương trình 7x 2 (x – 7) + 5x( 7 – x) = 0 là A. x = 5/7 B. x = 7 C. x = 0 D. x = 8

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG