Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn biểu thức:

Rút gọn biểu thức:  open parentheses a squared b minus 3 a b squared close parentheses divided by open parentheses 1 half a b close parentheses plus open parentheses 6 b cubed minus 5 a b squared close parentheses divided by b 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Muốn chia đa thứcAcho đơn thứcB(trường hợp các hạng tử của đa thứcAđều chia hết cho đơn thứcB), ta chia mỗi hạng tử củaAAchoBrồi cộng các kết quả với nhau. Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Muốn chia đa thức A cho đơn thức B (trường hợp các hạng tử của đa thức A đều chia hết cho đơn thức B), ta chia mỗi hạng tử của AA cho B rồi cộng các kết quả với nhau.

Lời giải chi tiết: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp trong đường tròn (O) (AB < AC) Các tiếp tuyến với (O) tại B và C cắt nhau tại N . Vẽ dây AM song song với BC. Đường thẳng MN cắt đường tròn (O) tại M và...

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG