Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn biểu thức:

Rút gọn biểu thức : 

open parentheses fraction numerator 2 a over denominator 2 a plus b end fraction minus fraction numerator 4 a squared over denominator 4 a squared plus 4 a b plus b squared end fraction close parentheses divided by open parentheses fraction numerator 2 a over denominator 4 a squared minus b squared end fraction plus fraction numerator 1 over denominator b minus 2 a end fraction close parentheses 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Thực hiện phép tính trong ngoặc trước, rồi đến nhân chia, cộng trừ Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính trong ngoặc trước, rồi đến nhân chia, cộng trừ

Lời giải chi tiết: 

7

Câu hỏi tương tự

Rút gọn phân thức:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG