Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn biểu thức :

Rút gọn biểu thức : 
a. space A equals square root of 27 minus 2 square root of 12 minus square root of 75 b. space B equals fraction numerator 1 over denominator 3 plus square root of 7 end fraction plus fraction numerator 1 over denominator 3 minus square root of 7 end fraction 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a. b.

a. 

b. 

1

Câu hỏi tương tự

Hãy rút gọn biểu thức:

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG