Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn:

Rút gọn: 

C equals fraction numerator x squared plus 3 x over denominator x squared plus 3 x plus 9 end fraction cross times fraction numerator x cubed minus 27 over denominator 4 x plus 12 end fraction 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

PHƯƠNG PHÁP GIẢI: Tính các biểu thức theo thứ tự ưu tiên: Trong ngặc trước, sau đó đến cộng, trừ, nhân, chia LỜI GIẢI:

PHƯƠNG PHÁP GIẢI:

Tính các biểu thức theo thứ tự ưu tiên: Trong ngặc trước, sau đó đến cộng, trừ, nhân, chia

LỜI GIẢI:

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG