Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn:

Rút gọn:  

P equals open parentheses a squared minus 1 close parentheses open parentheses a squared minus a plus 1 close parentheses open parentheses a squared plus a plus 1 close parentheses 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Sử dụng:

Phương pháp giải:

Sử dụng:   

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG