Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn:

 

Rút gọn:  Q equals open parentheses fraction numerator a squared plus b squared over denominator a end fraction plus b close parentheses divided by open square brackets open parentheses 1 over a squared plus 1 over b squared close parentheses cross times fraction numerator a cubed minus b cubed over denominator a squared plus b squared end fraction close square brackets 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Thực hiện phép tính theo thứ tự: Trong ngoặc rồi đến nhân chia trước, cộng trừ sau Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính theo thứ tự: Trong ngoặc rồi đến nhân chia trước, cộng trừ sau

Lời giải chi tiết: 


 

2

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có cạnh BC = 8cm và D, E, M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC, BD và CE (như hình vẽ). Khi đó, độ dài của MN là A. 7cm B. 5cm C. 4cm D. 6cm

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG