Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn:

Rút gọn: 

B equals open parentheses fraction numerator x over denominator x plus y end fraction plus fraction numerator x over denominator x minus y end fraction close parentheses cross times open parentheses x squared minus y squared close parentheses 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

PHƯƠNG PHÁP GIẢI: Tính các biểu thức theo thứ tự ưu tiên: Trong ngặc trước, sau đó đến cộng, trừ, nhân, chia LỜI GIẢI:

PHƯƠNG PHÁP GIẢI:

Tính các biểu thức theo thứ tự ưu tiên: Trong ngặc trước, sau đó đến cộng, trừ, nhân, chia

LỜI GIẢI:

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG