Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn:

Rút gọn:

a. space A equals x squared open parentheses a minus b close parentheses plus b open parentheses 1 minus x close parentheses plus x open parentheses b x plus b close parentheses minus a x open parentheses x plus 1 close parentheses b. space B equals x squared open parentheses 11 x minus 2 close parentheses plus x squared open parentheses x minus 1 close parentheses minus 3 x open parentheses 4 x squared minus x minus 2 close parentheses

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng số hạng của đa thức rồi cộng các tích với nhau. Sau đó thu gọn các đơn thức đồng dạng với nhau. Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng số hạng của đa thức rồi cộng các tích với nhau.

Sau đó thu gọn các đơn thức đồng dạng với nhau.

Lời giải chi tiết: 

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG