Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn:

Rút gọn: 

A equals space fraction numerator a minus b over denominator a squared plus a b end fraction cross times fraction numerator b squared plus a b over denominator open parentheses a minus b close parentheses squared end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

PHƯƠNG PHÁP GIẢI: Tính các biểu thức theo thứ tự ưu tiên: Trong ngặc trước, sau đó đến cộng, trừ, nhân, chia LỜI GIẢI:

PHƯƠNG PHÁP GIẢI:

Tính các biểu thức theo thứ tự ưu tiên: Trong ngặc trước, sau đó đến cộng, trừ, nhân, chia

LỜI GIẢI:

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh đẳng thức:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG