Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn :

 Rút gọn :
 open parentheses square root of a plus fraction numerator b minus square root of a b end root over denominator square root of a plus square root of b end fraction close parentheses divided by open parentheses fraction numerator a over denominator square root of a b end root plus b end fraction plus fraction numerator b over denominator square root of a b minus a end root end fraction minus fraction numerator a plus b over denominator square root of a b end root end fraction close parentheses

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Cho đường tròn (O), đường kính AB cố định, điểm I nằm giữa A và O sao cho AI = AO. Kẻ dây MN vuông góc với AB tại I. Gọi C là điểm tùy ý thuộc cung lớn MN sao cho C không trùng với M, N và B. Nối AC c...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG