Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Quan sát hình dưới. M thuộc AB, E thuộc AC, ME cắt BC. Điền tiếp vào ... để hoàn thiện phát biểu sau: E thuộc ... nên Ethuộcmp(ABC)

Quan sát hình dưới. M thuộc AB, E thuộc AC, ME cắt BC.
Điền tiếp vào ... để hoàn thiện phát biểu sau :

E thuộc ... nên E thuộc mp(ABC)

 

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

E thuộc đường thẳng AC mà AClà tập con của mp(ABC) nên E thuộc mp(ABC).

E thuộc đường thẳng AC mà AC là tập con của mp(ABC) nên E thuộc mp(ABC).

1

Câu hỏi tương tự

Quan sát hình dưới: Điền tiếp vào ... để hoàn thiện các phát biểu sau: Giao điểm của đường thẳng DK và mặt phẳng (ABC) là ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG