Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Quan sát hình dưới: Điền tiếp vào ... để hoàn thiện các phát biểu sau: Đường thẳng PE thuộc mặt phẳng ...

Quan sát hình dưới:
Điền tiếp vào ... để hoàn thiện các phát biểu sau :

Đường thẳng PE thuộc mặt phẳng ...

 

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Với E nằm trên cạnh AB thuộc mặt phẳng (ABD) ta có: Đường thẳng PE thuộc mặt phẳng (ABD).

Với E nằm trên cạnh AB thuộc mặt phẳng (ABD) ta có:

Đường thẳng PE thuộc mặt phẳng (ABD).
 

 

1

Câu hỏi tương tự

Hình dưới là một hình lập phương cạnh bằng 4. K là một điểm thuộc cạnh AB và AK = 1. Điền tiếp vào ... để hoàn thiện phát biểu sau: Diện tích tam giác DCKbằng...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG