Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Quan sát hình dưới: Điền tiếp vào ... để hoàn thiện các phát biểu sau: Đường thẳng MK thuộc mặt phẳng ...

Quan sát hình dưới:
Điền tiếp vào ... để hoàn thiện các phát biểu sau :

Đường thẳng MK thuộc mặt phẳng ...

 

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Với Mnằm trên cạnh BD và K nằm trên cạnh CDthuộc mặt phẳng (BCD) ta có: Đường thẳng MKthuộc mặt phẳng (BCD).

Với M nằm trên cạnh BD và K nằm trên cạnh CD thuộc mặt phẳng (BCD) ta có:

Đường thẳng MK thuộc mặt phẳng (BCD).
 

 

1

Câu hỏi tương tự

Từ điểm S nằm ngoài mặt phẳng ( α ) số đường thẳng kẻqua Ssong song với ( α ) là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG