Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Quan sát hình dưới: ABCDEFGH một hình hộp chữ nhật. Điền tiếp vào ... để hoàn thiện phát biểu sau: Đường thẳng DB cắt mặt phẳng (FCG) ở ...

Quan sát hình dưới: ABCDEFGH một hình hộp chữ nhật. 
Điền tiếp vào ... để hoàn thiện phát biểu sau :

Đường thẳng DB cắt mặt phẳng (FCG) ở ...

 

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B thuộc mặt phẳng(FCG) và B cũng thuộc đường thẳng DB nên B là giao của DB và (FCG). Do đó:Đường thẳng DB cắt mặt phẳng (FCG) ở B.

B thuộc mặt phẳng (FCG) và B cũng thuộc đường thẳng DB nên B là giao của DB và (FCG). Do đó: Đường thẳng DB cắt mặt phẳng (FCG) ở B.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang (AD//CB) ,AD=2BC. Gọi O là giao điểm của AC và BD. Gọi I, Mvà N lần lượt là trung điểm của SD, AD và CD. a) Tìm giao tuyến của (SAD)và (SBC)rồi tìm gi...

94

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG