Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Qua phép quay tâm O góc quay , những điểm nào biến thành chính nó. Những đường thẳng nào biến thành chính nó? Những đường tròn nào biến thành chính nó?

Qua phép quay tâm O góc quay , những điểm nào biến thành chính nó. Những đường thẳng nào biến thành chính nó? Những đường tròn nào biến thành chính nó?

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Nếu góc thì phép quay là phép đồng nhất nên: - Mọi điểm đều biến thành chính nó. - Mọi đường thẳng bất kỳ đều thành chính nó. - Mọi đường tròn bất kỳ đều biến thành chính nó. Nếu góc thì phép quay không là phép đồng nhất nên - Tâm quay O biến thành chính nó. - Đường thẳng qua tâm O biến thành chính nó khi . - Mọi đường tròn tâm O biến thành chính nó.

Nếu góc  thì phép quay là phép đồng nhất nên:

- Mọi điểm đều biến thành chính nó.

- Mọi đường thẳng bất kỳ đều thành chính nó.

- Mọi đường tròn bất kỳ đều biến thành chính nó.

Nếu góc thì phép quay không là phép đồng nhất nên

- Tâm quay O biến thành chính nó.

- Đường thẳng qua tâm O biến thành chính nó khi .

- Mọi đường tròn tâm O biến thành chính nó.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm ảnh qua phép quay tâm là gốc O, góc quay của: a) Đường phân giác d: . b) Đường thẳng : .

304

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG