Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Qua 3 điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng A.Chỉ vẽ được 1 đường thẳng ; B. Vẽ được 3 đường thẳng phân biệt ; C. Vẽ được 2 đường thẳng phân biệt ; D. Vẽ được 4 đường thẳng phân biệt.

Qua 3 điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng

A.Chỉ vẽ được 1 đường thẳng ;

B. Vẽ được 3 đường thẳng phân biệt ;

C. Vẽ được 2 đường thẳng phân biệt ;

D. Vẽ được 4 đường thẳng phân biệt. 

  1. Chỉ vẽ được 1 đường thẳng ; 

  2. Vẽ được 3 đường thẳng phân biệt ; 

  3. Vẽ được 2 đường thẳng phân biệt ;

     

  4. Vẽ được 4 đường thẳng phân biệt. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.Chỉ vẽ được 1 đường thẳng ;

ĐÁP ÁN A. Chỉ vẽ được 1 đường thẳng ;  

1

Câu hỏi tương tự

Kết quả của phép chia là A. B. C. D.Một kết quả khác

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG