Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Quỹ đạo của một vật được ném lên từ gốc , với vận tốc ban đầu là (m/s), theo phương hợp với trục hoành một góc , , là parabol có phương trình , trong đó là gia tốc trọng trường ( ) (giả sử lực cản của không khí không đáng kể). Gọi tầm xa của quỹ đạo là khoảng cách từ đến giao điểm khác của quỹ đạo với trục (xem hình vẽ). Khi không đổi, thay đổi trong khoảng , hỏi với giá trị nào thì tầm xa của quỹ đạo đạt giá trị lớn nhất? Tính giá trị lớn nhất đó ( ) theo . Các kết quả lần lượt là:

Quỹ đạo của một vật được ném  lên từ gốc , với vận tốc ban đầu là  (m/s), theo phương hợp với trục hoành  một góc , , là parabol có phương trình  , trong đó  là gia tốc trọng trường () (giả sử lực cản của không khí không đáng kể). Gọi tầm xa của quỹ đạo là khoảng cách từ  đến giao điểm khác  của quỹ đạo với trục (xem hình vẽ).

Khi  không đổi, thay đổi trong khoảng , hỏi với giá trị  nào thì tầm xa của quỹ đạo đạt giá trị lớn nhất? Tính giá trị lớn nhất đó () theo . Các kết quả lần lượt là:

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tầm xa của quỹ đạo thỏa phương trình: 0 = - g 2 v 2 c o s 2 α x 2 + tan α x ⇔ x = v 2 sin 2 α g " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/yU8JBOiakVARnI-zVKXNY0i7fACUt2-aVVw4gKGeFFCzTU2NTD90jYWZXTMgoPd6UKyoWp0XZjCyYnipI6dudSuhbcsX0Z90V-21vUwkONEKI4UvcOaBZUNRQ-mchLxdbHC0WYm5" style="width: 200.00px; height: 86.67px; margin-left: 0.00px; margin-top: 0.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="0 equals negative fraction numerator g over denominator 2 v squared c o s squared alpha end fraction x squared plus open parentheses tan alpha close parentheses x left right double arrow x equals fraction numerator v squared sin 2 alpha over denominator g end fraction"> (vì ). Ta có: . Dấu “=” xảy ra . Vậy tầm xa của quỹ đạo đạt giá trị lớn nhất khi và .

Tầm xa của quỹ đạo thỏa phương trình:

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mn>0</mn><mo>=</mo><mo>-</mo><mfrac><mi>g</mi><mrow><mn>2</mn><msup><mi>v</mi><mn>2</mn></msup><mi>c</mi><mi>o</mi><msup><mi>s</mi><mn>2</mn></msup><mi>&#x3B1;</mi></mrow></mfrac><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><mfenced><mrow><mi>tan</mi><mi>&#x3B1;</mi></mrow></mfenced><mi>x</mi><mspace linebreak="newline"/><mo>&#x21D4;</mo><mi>x</mi><mo>=</mo><mfrac><mrow><msup><mi>v</mi><mn>2</mn></msup><mi>sin</mi><mn>2</mn><mi>&#x3B1;</mi></mrow><mi>g</mi></mfrac></math>(vì ).

Ta có:

.

Dấu “=” xảy ra

.

Vậy tầm xa của quỹ đạo đạt giá trị lớn nhất khi  và .

9

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác thỏa mãn . Tính giá trị lớn nhất của biểu thức bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG