Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Quãng đường AB dài 270km. Hai oto khởi hành cùng 1 lúc từ A đến B. Oto thứ nhất chạy nhanh hơn oto thứ hai 12km/h nên đến trước oto thứ hai 45 phút. Tính vận tốc của mỗi oto.

Quãng đường AB dài 270km. Hai oto khởi hành cùng 1 lúc từ A đến B. Oto thứ nhất chạy nhanh hơn oto thứ hai 12km/h nên đến trước oto thứ hai 45 phút. Tính vận tốc của mỗi oto.

 

R. Roboctvx112

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi v 1 ​ , v 2 ​ lần lượt là vận tốc của xe một và xe hai. Xe thứ nhất đi nhanh hơn xe thứ hai 12 km / h nên v 1 ​ = v 2 ​ + 12 Xe thứ nhất đến trước xe thứ hai 40 phút = 2/3 ( h ) : v 2 ​ 270 ​ − v 1 ​ 270 ​ = 3 2 ​ ⇒ v 2 ​ 1 ​ − v 2 ​ + 12 1 ​ = 810 2 ​ Suy ra v 2 ​ = 60 ( km / h ) ; v 1 ​ = 72 ( km / h ) . Vậy vận tốc 2 xe lần lượt là 72 và 60 (km/h)

Gọi lần lượt là vận tốc của xe một và xe hai.

Xe thứ nhất đi nhanh hơn xe thứ hai nên

Xe thứ nhất đến trước xe thứ hai 40 phút :

 

Suy ra .

Vậy vận tốc 2 xe lần lượt là 72 và 60 (km/h)

6

Câu hỏi tương tự

Tìm hai số khi biết tổng là 12 và tổng bình phương của chúng bằng 90. Hai số đó là.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG