Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phuương trình có tổng tất cả các nghiệm là:

Phuương trình fourth root of x plus 8 end root plus fourth root of x minus 7 end root equals 3 có tổng tất cả các nghiệm là:

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một nhà máy thủy điện xả lũ với tốc độ xả tại thời điểm tgiây là . Hỏi sau 30phút nhà máy xả được bao nhiêu mét khối nước? A. 3.240.000 B. 3.420.000 C. 4.320.000 D. 4.230.000

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG