Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phép biến đổi đồ thị nào, biến đồ thị hàm số y = 4 + x ​ − 1 thành đồ thị hàm số y = 1 + 2 + x ​ x + 1 ​ ?

Phép biến đổi đồ thị nào, biến đồ thị hàm số thành đồ thị hàm số ?

  1. Tịnh tiến song song theo trục hoành sang phải 2 đơn vị;

  2. Tịnh tiến song song theo trục hoành sang trái 2 đơn vị;

  3. Đối xứng qua trục hoành;

     

  4. Đối xứng qua gốc tọa độ.

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có y = 1 + 2 + x ​ x + 1 ​ = − x − 1 ( x + 1 ) ( 1 − 2 + x ​ ) ​ = 4 + ( x − 2 ) ​ = 1 ⇒ y = 4 + ( x − 2 ) ​ − 1 Do vậy bằng phép tịnh tiến đồ thị y = 4 + x ​ − 1 song song theo trục hoành sang phải 2 đơn vị ta có đồ thị y = 4 + ( x − 2 ) ​ − 1 hay là y = 1 + 2 + x ​ x + 1 ​ .

Ta có 


Do vậy bằng phép tịnh tiến đồ thị song song theo trục hoành sang phải 2 đơn vị ta có đồ thị hay là .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên R, có f'(x)= ( x + 2 ) 2 ( x − 2 ) 3 ( − x + 5 ) Số điểm cực trị của hàm số y=f(x) là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG