Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình 3 cos x + 2∣ sin x ∣ = 2 có nghiệm là :

Phương trìnhcó nghiệm là :

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3 cos x + 2∣ sin x ∣ = 2

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông tại B, BC=a, mặt phẳng (A'BC) tạo với đáy một góc bằng φ và tam giác A'BC có Diện tíchbằng a 2 3 ​ . Biết rằng A A ′ . S △ S A BC ​ = 2 3...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG