Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình lo g 2 ​ x = -x +6 có nghiệm là

Phương trình x = -x +6 có nghiệm là

 

  1. { 4 }

  2. { 2; 5}

  3. { 3 }

H. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Đáp án A ĐK x > 0. Ta có PT ⇔ f (x ) lo g 2 ​ x = -x +6 = 0 Dễ thấy do đó hàm số đồng biến trên ( 0 ; + ∞ ) Lại có f (4 ) = 0 do đó PT có nghiệm duy nhất x = 4

Lời giải 

Đáp án A

ĐK x > 0. Ta có PT  f (x )x = -x +6 = 0

Dễ thấy 

do đó hàm số đồng biến trên ( 0 ; +)

Lại có f (4 ) = 0 do đó PT có nghiệm duy nhất x = 4

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình 2 x 2 = 3 x − 1

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG