Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình tiếp tuyến vớiđồ thị hàm số y = x − 1 2 x ​ tại điểm có tung độ bằng 3 là

Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số   tại điểm có tung độ bằng 3 là 

  1. x - 2y - 7 = 0

  2. x + y - 8 = 0

  3. 2x - y - 9 = 0

  4. x + 2y - 9 = 0

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Theo giả thiết ta có y 0 ​ = 0 ⇒ x 0 ​ = 3 và y ' (3) = − 2 1 ​ . Vậy phương trình tiếp tuyến làx + 2y - 9 = 0

Chọn D

Theo giả thiết ta có  = 0  = 3 và y ' (3) = . Vậy phương trình tiếp tuyến là x + 2y - 9 = 0

1

Câu hỏi tương tự

Cho (C): y = x + 2 x − 2 ​ . Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (C) với trục Ox.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG