Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình tiếp tuyến của đồthi hàm số y = tại điểm x= 1 là:

Phương trình tiếp tuyến của đồ thi hàm số y =fraction numerator ln x plus 2 over denominator ln x minus 1 end fraction tại điểm x = 1 là:
 

  1. y = 3x - 1

  2. y = - 3x + 1

  3. y = - 3x + 3

  4. y = 3x + 1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 4 − 8 m x 2 + 16 m 2 − m + 1 (với m là tham số thực) có đồ thị (C) và điểm H(0;1). Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị (C) có ba điểm cực trị A,B,C sao cho H là trực tâm của tam gi...

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG