Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình tổng quát của mặt phẳng qua điểm M(3; 0; -1) và vuông góc với haimặt phẳng và là:

Phương trình tổng quát của mặt phẳng qua điểm M(3; 0; -1)  và vuông góc với hai mặt phẳng x plus 2 y minus z plus 1 equals 0 và 2 x minus y plus z minus 2 equals 0 là:

  1. x - 3y - 5z - 8 = 0

  2. x - 3y + 5z - 8= 0

  3. x - 3y + 5z - 8= 0

  4. x + 3y + 5z +8 = 0

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

là hai vecto pháp tuyến của hai mặt phẳng cho trước. Chọn làm vecto pháp tuyến , ta có mặt phẳng có dạng x - 3y - 5z +D = 0 Qua M nên: 3 - 3.0 - 5.(-1) +D = 0 D = -8 Phương trình mặt phẳng cần tìm là: x - 3y - 5z - 8 = 0

a with rightwards arrow on top equals left parenthesis 1 semicolon space 2 semicolon space minus 1 right parenthesis semicolon space b with rightwards arrow on top equals left parenthesis 2 semicolon space minus 1 semicolon space 1 right parenthesis là hai vecto pháp tuyến của hai mặt phẳng cho trước.

Chọn n with rightwards arrow on top equals open square brackets a with rightwards arrow on top comma b with rightwards arrow on top close square brackets equals left parenthesis 1 semicolon space minus 3 semicolon space minus 5 right parenthesis làm vecto pháp tuyến , ta có mặt phẳng có dạng x - 3y - 5z +D = 0

Qua M nên: 3 - 3.0 - 5.(-1) +D = 0 rightwards double arrowD = -8

Phương trình mặt phẳng cần tìm là: x - 3y - 5z - 8 = 0 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai đ i ể m A(2;4;-3),B(5;-7;-1) . T ì m đ i ể m N tr ề n tr ụ c x ′ Ox c á ch đề u hai đ i ể m A v à B .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG