Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình đường tròn đường kính AB với A(1; 3) và B(5; – 1) là

Phương trình đường tròn đường kính AB với A(1; 3) và B(5; – 1) là

  1. (x + 3)2 + (y – 1)2 = 8

  2. (x + 3)2 + (y + 1)2 = 8

  3. (x – 3)2 + (y + 1)2 = 8

  4. (x – 3)2 + (y – 1)2 = 8

C. Tường

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABCcó A(-3; 4), B(2; -5), C(5; -6). Phương trình đường trung tuyến BNcủa tam giác ABC là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG