Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là:

Phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y equals fraction numerator 2 x plus 1 over denominator x minus 1 end fraction là:

 

  1. x=1

  2. y=2

  3. x=2

  4. x=-1

T. Quang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Giải: Ta có . Vậy x=1 là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Chọn A

Giải:

Ta có stack l i m with x rightwards arrow 1 to the power of plus below fraction numerator 2 x plus 1 over denominator x minus 1 end fraction equals plus infinity. Vậy x=1 là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

1

Câu hỏi tương tự

Trong một mặt phẳng cho hệ n điểm sao cho mỗi đường thẳng kẻ qua mỗi cặp điểm của hệ đều đi qua một điểm thứba. Chứng minh rằng cả n điểm đó cùng nằm trên một đường thẳng.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG