Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình đường thẳng đi qua điểm M(-4;2;8) và vuông góc với mặt phẳng - 4x + 2y + 8z + 5 = 0 là:

Phương trình đường thẳng increment đi qua điểm M(-4;2;8) và vuông góc với mặt phẳng - 4x + 2y + 8z + 5 = 0 là:

  1. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals negative 2 minus 4 t end cell row cell y equals 1 plus 2 t end cell row cell z equals negative 4 plus 8 t end cell end table close

  2. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals negative 2 plus 2 t end cell row cell y equals 1 minus t end cell row cell z equals 4 plus 4 t end cell end table close

  3. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals negative 2 minus 2 t end cell row cell y equals 1 plus t end cell row cell z equals 4 plus 4 t end cell end table close

  4. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 4 plus 2 t end cell row cell y equals negative 3 t end cell row cell z equals 2 plus t end cell end table close

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Đề các trực chuẩn Oxyz cho đường thẳng (d) và mặt phẳng (P) có phương trình ( d ) x = 1 + 2 t ; y = 2 − t ; z = 3 t ( P ) 2 x − y − 2 z + 1 = 0 a, tìm tọa độ các đ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG